Βεβαίως η εταιρεία μας παρέχει εγγύηση. Για λεπτομέρειες διαβάστε τους όρους εγγύησης.