Το υλικό βγαίνει σε φύλλα διάστασης 120 Χ 220cm με συγκεκριμένη φορά του πέλους κατά μήκος.